Belgische leger in aktie

Afscheid Nemen

Militaire Dienst

Drie kerels moeten in militaire dienst: een bakker, een automonteur en een stotterende takelwagenchauffeur.

Ze komen bij de sergeant en die vraagt aan de eerste man: ‘Wat is je beroep?’ ‘Ik ben bakker,’ zegt de man. ‘Ok,’ zegt de sergeant, ‘naar gebouw 24: de bakkerij.’

Dan vraagt de sergeant aan de tweede man wat zijn beroep is. ‘Ik ben automonteur.’ ‘Ok,’ zegt de sergeant, ‘naar gebouw 9: de garage.’

Vraagt de sergeant aan de derde man naar zijn beroep. Zegt de takelwagenchauffeur: ‘Ta-ta-ta-ta-tak-ta…’ Zegt de sergeant: ‘Naar gebouw 14: machinegeweren.