Vlaggenmast

Die Belgen….toch……

Een groep belgen heeft als taak de hoogte te meten van een vlaggenmast.
Zij begeven zich dus naar de mast met ladders en lintmeter.

Een voor een vallen ze, of van de ladder, of laten de lintmeter vallen…

Een goede nederlander komt toevallig langs en ziet wat er gaande is.

Hij trekt de mast uit de grond, legt hem plat, en meet dus die mast. Hij geeft de maten aan die belgen en gaat weg.

Nadat de hollander vertrokken is draait een belg zich al lachend om naar de anderen:
– Dat is nu nen hollander zie !!!
– Wij vragen de hoogte en hij geeft ons de lengte !!

Vervroegd pensioen

Het Pentagon vond dat het te veel generaals in dienst had en besliste er een paar met vervroegd pensioen te sturen. Ze beloofden elke generaal die pensioneerde een volledig jaarinkomen en alle bijhorende voordelen plus $10.000 voor elke inch gemeten in een rechte lijn tussen twee zelf te kiezen punten op zijn eigen lichaam.

De eerste die het pensioenplan accepteerde vroeg om de afstand te meten tussen de tippen van zijn tenen en de bovenkant van zijn hoofd. Zes voet. Hij wandelde naar buiten met een cheque van $720.000.

De tweede vroeg om gemeten te worden tussen zijn boven zijn hoofd uitgestrekte handen en zijn tenen. Acht voet. Hij wandelde naar buiten met een cheque van $960.000. Ondertussen had de eerste generaal er nog een ingelicht.

En toen men de derde generaal vroeg waar ze moesten meten, zei hij tegen de meter van dienst: “Van de top van mijn penis tot de onderkant van mijn ballen.” “Goed”, zei de meter van dienst, “maar dan haal ik er even een medisch officier bij”. De medisch officier gaf het bevel: “Laat uw broek zakken!” en de generaal deed dit. De officier plaatste het begin van de lintmeter tegen het topje van zijn penis en begon naar onder toe te werken.

“Djiezes”, zei hij, “Waar zijn je ballen?” “In Vietnam”, antwoordde de generaal.