Bankrover

Een man met een pistool loopt een filiaal van de bank binnen en roept tegen de bediende achter het loket: “He gij daar, gooi al het geld, biljetten groot & klein en munten in deze grote papieren zak!”

Toen de zak met geld gevuld was draaide de bankrover zich om naar een man in de rij en vroeg: “Hedde gij gezien dat ik deze bank beroofde?”

Bang antwoordde de man: “Wel zeker heb ik het gezien!”

De bankrover schoot de man tussen zijn ogen en deze viel meteen morsdood tegen de grond.

Toen draaide hij zich om naar een koppel in de rij en vroeg aan de man: “En hedde gij gezien dat ik deze bank beroofde?”

De man antwoordde rustig: “Nee, meneer ik heb niks gezien, maar mijn vrouw wel!”

Remi Gaillard : I shoot the Police