Overbezorgde Vader

Overbezorgde Vader

Nieuw Speeltje

Een vader loopt langs de kamer van zijn dochter en hoort een vreemd zoemend geluid: “Bbzzzzzz”. “Wat mag dat wel wezen?” denkt de vader en hij kijkt om het hoekje van de deur. Daar ziet hij zijn dochter bezig met een trilstaaf. “O jee, hoe leer ik haar dat nu weer af?” denkt de vader.
Vlak voordat zijn dochter de volgende dag uit school komt, weet de vader het ineens. Als hij haar op haar brommer hoort aankomen, pakt hij de trilstaaf, zet hem aan en de trilstaaf omhooghoudend begint hij ermee door het huis te lopen: “Bbbzzzzzzz.”
De dochter komt binnen en ziet haar vader met de trilstaaf lopen. “Pa!” roept ze uit, “wat doe je nou!?” “O,” zegt de vader, “ik laat mijn aanstaande schoonzoon even het huis zien.”

Apotheker

Een jongeman komt in de apotheek en vraagt de apotheker : Goeiedag, ik kom voor een condoom. Mijn vriendin heeft mij deze avond op een etentje uitgenodigd en ik denk dat zij iets van mij verwacht ! De apotheker geeft hem zijn condoom en net voor het buitengaan zegt de jongeman : Geef er mij nog maar een, want de zus van mijn vriendin is ook heel lief. Zij kruist altijd haar benen op een provocerende manier als ze me ziet en ik denk dat zij ook iets van mij verwacht. De apotheker geeft hem een tweede condoom en voor het buitengaan zegt de jongeman opnieuw : Geef mij toch nog maar een derde condoom want de moeder van mijn vriendin maakt altijd allusies als ze mij ziet… En omdat ze mij heeft uitgenodigd denk ik dat ook zij iets van mij verwacht !

Op het etentje zit de jongeman aan tafel met zijn vriendin links van hem,de zus rechts en de moeder recht voor hem. Als de vader erbij komt,buigt de jongen het hoofd en begint ijverig te bidden : Heer, zegen deze spijzen, … dank voor alles…. Bla bla bla…

Na een minuut is hij nog altijd geconcentreerd aan het bidden :
Heer u bent zo goed voor ons… Bla bla bla…

Na 10 minuten zit hij nog altijd met gebogen hoofd te bidden dat de stukken er af vliegen. Ze kijken elkaar allemaal heel verrast aan …meest van al nog zijn vriendin. Zij nadert haar vriend en fluistert hem in het oor ; ik wist niet dat je zo gelovig bent !!! De jongeman antwoordt : ik wist niet dat je vader apotheker was !!!